Hamnregler


Ordningsregler, Hällebäck hamn!


Du som hyr ut din båtplats i andra hand är skyldig att informera om ordningsreglerna.


 1. Flytlinor är absolut förbjudet
 2. Bojar är förbjudet
 3. Akterfästen skall läggas snett utåt för att ge maximalt utnyttjande av platserna och vara

utrustade med en tung, ca 2,5 meter lång kätting närmast P-ringen som håller den på plats

 1. Alla akterfästen både på A- och B-bryggan måste tas upp
 2. Max 3 knop inne i hamnen samt 50 meter utanför bryggan
 3. Bryggan får inte belamras så att det inte går att passera
 4. Fiske från bryggan är förbjudet
 5. Båt inklusive fendrar får inte överstiga platsens bredd
 6. Max båtlängd är 7 meter
 7. Parkeringsförbud gäller på vägavsnittet som löper ner till  bommen. Det är en evakueringsväg.(Räddningsväg)
 8. Tag med sopor hem! (Det finns ingen sophämtning i hamnen)
 9. Stegar samt linor till akterfästen skall tas bort från bryggan vid säsongens slut.


Du kan aldrig hyra ut en större plats än 2 meter utan tillåtelse av styrelsen

du har bara en 2m plats i grunden.


Om du vill borra eller på annat sätt sätta beslag eller dylikt i bryggan kontakta hamnfogden för råd och tillåtelse


Tänk på att ha din båt försäkrad, inte bara för din skull utan även för din båtgrannes skull.


Sjösättning samt upptagning får endast ske i hamnen på kvällar och på morgonen när inget folk badar. (Detta gäller under badsäsong.)Med vänliga hälsningar StyrelsenDet är viktigt att vi alla hjälps åt att behålla vår fina hamnanläggning i

bra skick!


Var vaksam på obehöriga besökare och hjälp oss att se till att fiskeförbudet som gäller på bryggorna efterlevs.
Vi rekommenderar också ett medlemskap i Sjöräddningssällskapet som ger sina medlemmar kostnadsfri assistans vid båthaverier!