Information 


                           

 Andrahandsuthyrning får, som tidigare beslutats, av enskild medlem, enbart ske av 2 meters plats. Andrahandsuthyrning av 2,5 och 3,0 meters plats beslutas av styrelsen,Ordningsreglerna  gäller som vanligt. Du som är medlem är skyldig att meddela dessa för Din eventuelle hyresgäst. Var vaksam på obehöriga besökare och hjälp oss att se till att fiskeförbudet som gäller på bryggorna efterlevs.Styrelsen